Heating, Ventilating and Air Condition

واحد فن كويل

اجزاي اصلي واحدهاي فن كويل عبارتند از:

 فيلتر هوا و بادزن. واحدهاي فن كويل ميتوانند داراي مقاومت الكتريكي و كويلهاي گرمايش با بخار آب يا آب گرم كننده نيز باشند. غالب گرمكنهاي الكتريكي براي استفاده در فصل پاييز در نظر گرفته می شوند تا مشكل تبديل وضعيت تابستاني-زمستاني در سيستمهاي دو لوله ای مرتفع گردد.
وجود يك فيلتر قابل تعويض يا قابل شستشو با بازده 35 درصد در قبل از بادزن موجب می گردد تا از مسدود شدن و گرفتگي مسير عبور هوا از رئی كويل توسط خاك يا الياف موجود در هواي در حال گردش جلوگيري شود همچنين با استفاده از اين فيلتر از موتور بادزن حفاظت خواهد شد و مقدار آلايندههايی كه توسط هوا جابجا می شوند در داخل فضای تهويه شده كاهش ميابد.تشتك تخليه تقطيرات واحدهای فن كويل دارای عايق هستند.

استفاده از عايقهايي با دهانه هاي دمپردار كه براي اتصال به دريجه هاي تازه روي ديوارهاي خارجي ساختمان طراحي شده اند اختياري است.كاربرد اين واحدها توصيه نمي شوند زيرا فشار باد موجب خواهد شد مقدار هواي تازه ورودي از كنترل خارج شود. بعلاوه وقتي اين واحدها در اقليم سرد استفاده ميگردند بايد احتياط لازم براي جلوگيري از يخ زدن كويل صورت پذيرد.

نوع و محل نصب

فن كويلهاي سقفي را ميتوان به سيستم كانال كشي متصل و توسط آن چندين دريچه را تغذيه كرد. در مواردي كه كنترل اختصاصي اتاقها ضرورت نداشته باشد و بتوان برگشت هوا را مشترك درنظر گرفت‌‌ ‌( مثلا خانه های آپارتماني)ميتوان از يك فن كويل براي تغذيه چندين اتاق استفاذه نمود. در اينصورت براي تامين افت فشار بيشتر بايد موتور بادزن بزرگتر انتخاب شود.هواي تازه اي كه توسط هوارسان تامين می شود را در فن كويل سقفي ميتوان به محفظه ورودي هوا به فن كويل و يا مستقيما به داخل اتاق تغذيه كرد.

اگر هواي تازه را مستقيما به داخل اتاق وارد مي كنيد بايد آن را قبلا تا درجه حرارت اتاق گرم كنيد تا در صورت خاموش بودن فن كويل افراد احساس عدم آسايش نكنند انتخاب كويل بر مبناي درجه حرارت هواي مخلوط ورودي به كويل و درجه حرارت لازم در خروج از كويل انجام مي شود به نحوي كه نيازهاي سرمايش و گرمايش اتاق را نيز پاسخگو باشد. فن كويلهاي سقفي فضايي را دركف ساختمان اشغال نمي كنند و معمولا ارزانتر هستند.
در ساختمانها يا نواحي اي كه مقدار بار گرمايش زياد است استفاده از مدلهاي عمودي (زميني)نتايج بهتري خواهد داشت. با نصب فن كويل در ديوارهاي خارجي يا زير پنجره ها مقدار گرمايش بيشتر خواهد بود.

انتخاب دستگاه فن كوئل

برخي از طراحان هنگام انتخاب فن كويل هايي كه كليد كنترل دور (3 سرعته)دارند، ظرفيت سرمايش اسمي در سرعت متوسط را مبنا مي گيرند. اين امر موجب افزايش ضريب اطمينان دستگاه و آرامتر كار كردن آن خواهد شد زيرا هنگامي كه فن كويل در دور زياد كار كند ظرفيت حرارتي آن افزايش خواهد يافت.
وقتي هواي تازه قبلا توسط سيستمهاي مركزي (هوارسان) تا درجه حرارت حدود 70 درجه سرد يا گرم شده باشد فن كويل ها بايد فقط بارهاي سرمايي و گرمايي فضاي مورد نظر را تامين كنند.

سيم كشي فن كويل

معمولا موتور بادزن فن كويلها از نوع موتورهاي كوچك خازن دار يا قطب كوچك سايه اي و مجهز به محافظت در مقابل اضافه بار شدن هستند. توان مصرفي بزرگترين فن كويلها (حتي در سرعت زياد) به ندرت از 30 وات تجاوز ميكند و جريان راه اندازي انها از 2.5 آمپر تجاوز نخواهد كرد.
درطراحي مدار سيم كشي بايد مقررات ملي و محلي توجه شود.
معمولا سيستم سيم كشي فن كويلها از سيستم روشنايي مجزا است.

كنترل ظرفيت فنكويل

كنترل ظرفيت فن كويل ميتواند توسط تغيير مقدار گذر آب درون كويل، كنار گذر كردن هوا از اطراف كويل، تغيير سرعت بادزن و يا تركيبي از اين روشها انجام شود. مقدار گذر آب توسط ترموستاتي كه در مسير هواي برگشت يا روي ديوار نصب می گردد كنترل مي شود كنترل سرعت بادزن مي تواند از نوع دستي خودكار باشد.

معمولا كنترل خودكار بصورت روشن- خاموش است و انتخاب سرعت بصورت دستي انجام مي شود. دربرخي از فن كويلها از موتورهاي دور متغير براي تنظيم سرعت استفاده مي گردد.

وقتي كنترل ظرفيت فن كويل از طريق كنترل سرعت بادزن انجام مي شود ترجيحا از ترموستات اتاقي استفاده كنيد.
استفاده از كنترل روشن – خاموش براي بادزن مناسب نيست زيرا:

معمولآ تغيير سطح صداي حاصل از بادزن بيشتر از صداي مداوم آزار دهنده خواهد بود و الگوي گردش هوا در اتاق بسيار متغير خواهد بود.

كاربرد فنكوئل ها

بهترين كاربرد سيستم فن كويل مربوط به مواردي است كه بخواهيم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه كنترل شود.
همچنين با استفاده از سيستم فن كويل از انتقال آلودگي بين اتاقها جلوگيري خواهد شد.
كاربردهاي مناسب اين سيستم عبارتند از:
هتلها و متلها و ساختمانهاي آپارتماني و ساختمانهاي اداري .

اگر چه در تعدادي از ساختمانهاي بيمارستانها نيز از سيستم فن كويل استفاده ميشود ولي اين موضوع چندان مناسب نیست زيرا بازده فيلتر هواي فن كويلها كم است و نگهداري و تميز كردن آنها نيز مشكل خواهد بود.

مزايا

مزيتهاي اصلي سيستمهاي تمام آب عبارت اند از :
1) سيستم تغذيه سيال سرد كننده (لوله كشي در قياص با كانال كشي) فضاي كمتري اشغال خواهد كرد.
2) نيازي به اتاق بادزن مركزي اصلا وجود ندارد و يا ابعاد آن كوچكتر است.
3) فضاي مورد نياز براي عبور كانالهاي هوا كوچكتر خواهد بود.


در اين سيستم ميتوان فن كويل فضاهايي كه نياز به تهويه مطبوع ندارند را خاموش كرد.

براي اينكه پاسخ سيستم به تغيير مقدار بارهاي سرمايش و گرمايش سريع باشد مي توان ظرفيت فن كويل را بيشتر در نظر گرفت.

در اين سيستم چون امكان استفاده از آب گرم كننده با درجه حرارت پايينتر نيز براي تامين گرمايش وجود دارد استفاده از فن كويل به ويژه درسيستمهاي بازيافت حرارت يا سيستمهاي حرارت خورشيدي مناسب است.

 معايب فن كويل

تعميرات سيستمهاي تمام آب بيشتر از سيستمهاي تمام هواست و غالبا اين تعميرات در فضاهايي صورت مي گيرد كه افراد حضور دارند. در واحدهايی كه نقطه شبنم آنها كم است ضروري است سيستم جمع آوري تقطيرات پيش بيني و به طور ادواري تميز گردد.

در برخي موارد جمع آوري و تخليه تقطيرات مشكل و هزينه بر خواهد بود. همچنين تميز كردن كويل واحدهاي فن كويل نيز مشكل است. چون فيلتر هواي فن كويل ها معمولا كوچك و داراي بازده كم ميباشد براي اينكه مقدار جريان هوا كاهش نيابد بايد بصورت متناوب آن را تعويض يا تميز كرد.

گاهي اوقات كه تمام رطوبت گيري توسط سيستم مركزي تامين هواي تازه انجام مي شود مي توان از سيستم تخليه تقطيرات صرف نظر كرد.

غالبا هواي تازه از طريق پنجره يا نصب دريچه بر روي ديوارهاي خارجي ساختمان تامين مي گردد. مقدار هواي تازهاي كه به اين روش تامين مي شود متاثر از اثر دود كشي جهت و سرعت باد خواهد بود.
اگر براي كنترل درجه حرارت اتاق از شيرهاي تنظيم جريان آب سرد كننده استفاده مي كنيد اين احتمال وجود دارد كه مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزايش يابد.
براي كنترل شرايط اتاق مي توان از كنترل كننده هاي دو وضعيتي استفاده كرد كه در يك حالت سرعت بادزن را تغيير مي دهد و در حالت ديگر مقدار آب سرد كننده عبوري از فن كويل را تنظيم مي كند.

مشخصات فنی فن کویل ها

فن ها:

فن های دستگاه، پلاستیکی و از جنس پلی آمین بوده که با نصب الکتروموتورهای کم صدا و طراحی صحیح پایه موتور موجب می گردد که دستگاه با حداکثر هوادهی و حداقل صدا مورد استفاده قرار گیرد.

دقت در ساخت و بالانس فن های پلاستیکی و عدم استفاده از فن های فلزی رایج علاوه بر اینکه از وزن دستگاه می کاهد ضمن حفظ استحکام کافی، از مشکلات مربوط به لرزش نیز پیشگیری می نماید، همچنین با کاهش توان الکتروموتورها از مصرف برق و هزینه های مربوط به آن کاسته می شود.
بدنه فن کویل:


بدنه فن کویل های زمینی از جنس ABS بوده که ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه می نماید و بدنه انواع سقفی به اقتضای شرایط استفاده، از ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ ساخته می شود.

گزینه های انتخابی:

فن کویل ها دارای کلید کنترل دور سه مرحله ای جهت فن بوده و بنا به سفارش امکان افزودن برد الکترونیکی جهت کنترل دور فن با توجه به دمای هوای خروجی کویل نیز وجود دارد. این گزینه موجب افزایش کارایی دستگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ساعت 6:12  توسط احسان سلامت  |